Neem contact op:
Tel: +31 (0)20 - 46 828 92
Email: info@expiraad.nl


Wat is een garantiekoopsom?


Misschien heeft u de uitkering nog niet nodig of komt deze belastingtechnisch gezien ongelegen. Wanneer de fiscale regels dit toestaan kunt u er voor kiezen om voorlopig nog geen uitkering te ontvangen. Het beschikbare kapitaal wordt als koopsom ondergebracht bij een verzekeraar. Op de overeengekomen einddatum ontvangt u een gegarandeerde uitkering van de gekozen verzekeraar.

De hoogte van de uitkering is mede afhankelijk van het risico dat u bereid bent te lopen. Hierbij geldt voor de keuze van een verzekeringstarief als vuistregel “Hoe lager de overlijdensuitkering hoe hoger het verzekerde kapitaal”.

Verzekeraars onderscheiden de volgende tarieven:

Tarief bij leven: Bij overlijden voor de einddatum vindt geen uitkering plaats

Tarief bij leven met restitutie: Bij overlijden voor de einddatum wordt -een deel van– de koopsom gerestitueerd

Tarief gemengd: Bij overlijden en bij in leven zijn wordt een zelfde bedrag uitgekeerd