Neem contact op:
Tel: +31 (0)20 - 46 828 92
Email: info@expiraad.nl


Hoe koop ik een lijfrente?


Er bestaan vele lijfrentevormen. Het fiscale jasje van het beschikbare kapitaal bepaalt het kader waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden. Neem de tijd om uw persoonlijke situatie en voorkeuren in kaart te brengen en denk vooral goed na over de risico’s die u bereid bent te lopen.

 

De hoogte van uw periodieke uitkering wordt beïnvloed door de onderstaande aspecten:

De rentestand

De geldende marktrente is zeer bepalend bij het samenstellen van een verzekeringstarief. Omdat de gehanteerde rentepercentages dagelijks kunnen wijzigen hanteren verzekeraars een beperkte geldigheid bij het uitbrengen van een offerte. In een periode van dalende rente is de geldigheidstermijn van het afgegeven tarief van groot belang.
Terug naar boven

Levenslange of tijdelijke uitkering

Binnen het fiscale kader van de verzekering is de duur van de lijfrente-uitkeringen vrij te bepalen. We onderscheiden een tijdelijke en een levenslange uitkering. Hoe lang de laatste vorm duurt hangt af van de overlijdensdatum van de verzekerde(n). Het zogenaamde 'lang-leven risico' ligt in dat geval bij de verzekeraar. Een tijdelijke lijfrente duurt maximaal een vooraf afgesproken aantal jaren of minder als de verzekerden eerder overlijden.
Terug naar boven

1% sterftekans

1% sterftekansDe verhoudingen tussen de leeftijd(en) van de verzekerde(n) en de gekozen looptijd bij een tijdelijke lijfrente dient in alle gevallen een minimale sterftekans op te leveren van 1%. Dat leidt tot een minimale looptijd bij een bepaalde (combinatie van) leeftijden. Als men daarvan afwijkt accepteert de fiscus de gesloten lijfrenteverzekering niet.
Terug naar boven

Een of twee levens

De uitkeringen van lijfrentetermijnen stopen zodra de verzekerde overlijdt. Om te voorkomen dat de nabestaande daardoor fors in inkomen achteruit gaat, wordt een lijfrente door gehuwden meestal op twee levens gesloten. In dat geval stopt de uitkering van de lijfrentetermijnen na het overlijden van de langstlevende.
Terug naar boven

Overgangspercentage

Als de lijfrente op twee levens wordt afgesloten, moet worden vastgesteld voor welk percentage de uitkering doorloopt als één van beiden overlijdt. Veelal kiest men voor 70% 'overgang op de langstlevende'. Bij overlijden ontvangt de langstlevende voortaan 70% van de uitkering.
Terug naar boven

Overgang bij wiens overlijden

Bij een lijfrente op twee levens kan u zelf bepalen bij wiens overlijden een lagere uitkering nodig is. Voorbeeld: bij overlijden van de vrouw blijft de uitkering 100%, maar als de man overlijdt ontvangt de vrouw voortaan 70% van de uitkering. 70% Overgang op de langstlevende is gangbaarder, man en vrouw worden dan gelijk bedeeld.
Terug naar boven

Uitkeringstermijn

De gehanteerde uitkeringstermijn – per maand, kwartaal, half jaar of jaar – beïnvloed de rente inkomsten en kans op ‘sterftewinst’.
Terug naar boven

Indexatie

Een gelijkblijvende uitkering komt bij aanvang hoger uit dan een jaarlijks stijgende uitkering.
Terug naar boven

Sterfte winst

Bij het overlijden van de verzekerde(n) vervallen de resterende uitkeringen aan de verzekeraar. Bij het samenstellen van tarieven worden sterftetafels gehanteerd. Naarmate de verzekeraar een meer actuele sterftetafel hanteert zal - door de toenemende levensverwachting bij mannen en vrouwen - de periodieke uitkering lager uitvallen.
Terug naar boven

Kosten

Naast vaste eenmalige kosten zoals poliskosten en provisiekosten hanteren verzekeraars ook jaarlijks doorlopende kosten. Het kan voordelig zijn om meerdere kapitaalbronnen – bijvoorbeeld meerdere expirerende polissen - te combineren waardoor een groter kapitaal kan worden aangeboden.
Terug naar boven

Wat u beslist moet weten

Consumenten die een lijfrente gaan kopen bevinden zich in een unieke onderhandelingspositie. Het beschikbare kapitaal is in de loop der jaren fors gegroeid en kan ondergebracht worden bij meer dan 20 levensverzekeraars. Door goed te vergelijken en slim te onderhandelen kan uw uitkering aanmerkelijk verhoogd worden. Expiraad Advies neemt u dit werk graag uit handen!
Terug naar bovenLet op! Niemand kan u verplichten om een lijfrente te kopen bij de uitkerende verzekeraar!