Neem contact op:
Tel: +31 (0)20 - 46 828 92
Email: info@expiraad.nl


Schenken aan (klein)kinderen


Kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule kunnen, in tegenstelling tot het nieuwe regime, uitstekend gebruikt worden om inkomens- en vermogensoverheveling te realiseren.

Inkomensoverheveling

Het is mogelijk om een direct ingaande lijfrente te kopen waarbij de verzekerde en begunstigde van de lijfrentetermijnen verschillende personen zijn. Omdat de ontvanger (het meerderjarige kind) inkomensbelasting betaalt over de uitkeringen treedt het schenkingsrecht terug. Er is geen successierecht verschuldigd!

Vermogensoverheveling

Vermogensoverheveling door middel van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule kan op 2 manieren plaatsvinden. Enerzijds door het wijzigen van de begunstiging en anderzijds door het wijzigen van het verzekeringnemerschap van de kapitaalverzekering.

Wijzigen van de begunstiging

De begunstigde is verplicht om voor het vrijkomende kapitaal een nieuwe lijfrenteverzekering te kopen. In beginsel kan op deze verzekering wederom een lijfrenteclausule geplaatst worden. De gunstige fiscale behandeling blijft van toepassing. De expiratie van de polis leidt automatisch tot schenking waardoor schenkingsrecht verschuldigd is over de waarde van de polis, minus 30% latente inkomstenbelasting.

Wijzigen van de verzekeringnemer

Een andere mogelijkheid om een (deel van) polis in het vermogen aan een de ander te laten overgaan, is het wijzigen van de verzekeringnemer van de kapitaalverzekering. De overdracht van de kapitaalverzekering leidt tot een schenking van de waarde (minus 30% latente belastingclaim) en kan slechts geschieden via een akte van overdracht.

Schenkingsvrijstelling

Voor ouders van kinderen geldt er een jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Deze bedraagt in 2007 €4.412,-. Daarnaast kan dit bedrag worden verhoogd met een eenmalige vrijstelling voor kinderen van 18 tot en met 34 jaar van €22.048,-. Let op dat als men gebruik wil maken van deze hoge vrijstelling hiertoe beroep moet worden gedaan in een aangifte schenkingsrecht. Na het verrekenen van de latente belastingclaim bedragen de vrijstellingen €6.302,- respectievelijk €31.497,-.