Neem contact op:
Tel: +31 (0)20 - 46 828 92
Email: info@expiraad.nl


Klachten over Expiraad Advies


Wij vinden dat u het beste van ons mag verlangen en we doen daar ons uiterste best voor. Mocht u onverhoopt over enig aspect van onze dienstverlening niet tevreden zijn, dan kunt u dit voorleggen aan de directie van Expiraad Advies. Uw klacht wordt behandeld door de directie. Wanneer wij er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG ´s - Gravenhage
Telefoon 09000 - klacht of 0900 - 3552248
www.kifid.nl


Onderstaand document geeft inzicht hoe Expiraad Advies klachten behandelt.
Klachtenregeling Expiraad Advies B.V.