Neem contact op:
Tel: +31 (0)20 - 46 828 92
Email: info@expiraad.nl


Privacy Expiraad Advies B.V.

Expiraad Advies B.V. respecteert uw privacy. Deze worden daarom bij het gebruik van deze internetsite zoveel mogelijk gewaarborgd. De informatie die u invoert, blijft vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt voor specifieke doeleinden. Wij verkopen uw informatie niet. Ten aanzien van de opslag, verweking en overdracht van gegevens handelt Expiraad Advies B.V. volgens de Wet Bescherming Persoongegevens. Wij streven ernaar de hoogste niveaus van beveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen.

Verwerking van Persoongegevens

Expiraad Advies B.V. vraagt u om specifieke en persoonlijke informatie te vertrekken voor de uitvoering van haar dienstverlening, om informatieaanvragen te beantwoorden, om onze klantenrelatie te ondersteunen of de follow-up te garanderen na uw bezoek.

Expiraad Advies B.V. verzamelt informatie als u:

 • een kennisgeving via e-mail vraagt of ontvangt
 • een informatie/ondersteuningsaanvraag indient of telefonische diensten aanvraagt
 • een offerteverzoek indient
 • feedback geeft op vragen
 • ingaat op promotieaanbiedingen

In bovenstaande situaties kunnen wij vragen om uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens als beschikbare koopsom, de datum waarop deze beschikbaar is, fiscale herkomst, verzekeraar, polisnummer, offerte-uitgangspunten. Tevens verzoeken wij om andere (financiële) informatie mee te delen die vereist is om de aangevraagde diensten te verlenen of in te schrijven voor of in te tekenen op diensten of aanbiedingen via onze website. De gegevens kunnen in een database opgeslagen worden.

Expiraad Advies B.V. gebruikt uw informatie uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het in contact brengen voor een afspraak met een adviseur
 • het verstrekken van informatie
 • het maken van berekeningen
 • het uitbrengen van een voorstel van een financiële dienstverlener
 • om de gevraagde overeenkomst uit te voeren
 • om te reageren op aanvragen voor producten of diensten
 • om contact met u op te nemen
 • om deel te kunnen deelnemen aan promotieactiviteiten

Als Expiraad Advies B.V. uw persoonlijke informatie uitwisselt.

U informatie kan uitgewisseld worden met onze partners voor het verstrekken van financiële informatie, berekeningen en voorstellen. Indien dit gebeurt, zal Expiraad Advies B.V. trachten dat deze informatie enkel wordt gebruikt voor de functie waarvoor deze bedoeld is en dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Sites van derden

Expiraad Advies B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybeleid van de websites waarnaar op de site een link is aangebracht.


Disclaimer Expiraad Advies B.V.

Deze website is gemaakt en ter beschikking gesteld door Expiraad Advies B.V.. Met grote zorgvuldigheid is de inhoud van de website opgesteld en wordt deze ook bijgehouden. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up to date is. Expiraad Advies B.V. is hiervoor niet aansprakelijk. Bezoekers c.q. gebruikers van deze site kunnen aan de verstrekte informatie, de omschreven diensten en de genoemde prijzen geen enkele wijzen rechten ontlenen.

Rekenmodules

Resultaten welke in wat voor vorm dan ook voortvloeien uit de op onze site aangeboden (reken)modules zijn gebaseerd op de door uzelf ingevoerde gegevens. Expiraad Advies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de fiscale, civiel juridische, actuariële, verzekeringstechnische en/of andere consequenties die verband houden met de acceptatie en/of gevolgen van de uitkomsten. Door gebruik te maken te maken van onze rekenmodules gaat u akkoord met de uitsluiting van elk vorm van aansprakelijkheid door Expiraad Advies B.V.

Auteursrecht

Op alle op deze site aanwezige informatie en programmatuur berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie en rekenmodules welke afkomstig is van deze site te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.